Karta Rabatowa

Centra Medyczne Avimed oferują swoim Pacjentom możliwość korzystania ze specjalnych zniżek, dzięki Karcie Rabatowej Grupy Avimed. Szczegóły dotyczące zasad korzystania ze zniżek znajdują się w poniższym regulaminie.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Rabatowego “Karta Rabatowa Grupy AVIMED” obowiązującego wyłącznie w placówkach własnych AVIMED PLUS.

 1. Karty Rabatowe wydawane są przez pracowników rejestracji placówek medycznych Grupy AVIMED przy okazji korzystania z usług medycznych w placówkach Grupy AVIMED. Karty Rabatowe mogą być również dystrybuowane w inny sposób np. za pomocą wyspecjalizowanych firm świadczących usługi z zakresu dystrybucji bezadresowych druków reklamowych lub pracowników Grupy AVIMED.
 2. Warunkiem skorzystania z rabatu na usługę medyczną jest każdorazowe okazanie pracownikowi rejestracji którejkolwiek ze wskazanych poniżej placówek AVIMED PLUS Karty Rabatowej Grupy.
 3. Posiadacz Karty Rabatowej oświadcza, że posługując się Kartą Rabatową zapoznał się i akceptuje Regulamin Programu Rabatowego „Karty Rabatowej Grupy AVIMED”.
 4. Karta Rabatowa może być używana wyłącznie w celu oraz na warunkach zawartych w regulaminie Karty Rabatowej, zamieszczonym również na stronie www.avimed.pl.
 5. Karta Rabatowa traci ważność w przypadku korzystania z wizyt opłaconych przez innego zleceniodawcę np.Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
 6. Karta Rabatowa Grupy AVIMED jest kartą na okaziciela i każdy posiadający kartę nabywa uprawnienia do określonego poniżej rabatu.
 7. Karta Rabatowa jest dokumentem uprawniającym do rabatu na: świadczenia komercyjne realizowane w placówkach AVIMED PLUS, a w szczególności na konsultacje specjalistyczne oraz zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne świadczone przez AVIMED PLUS.
 8. Karta Rabatowa nie łączy się z innymi promocjami.
 9. Z rabatu mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające Kartę Rabatową Grupy AVIMED PLUS.
 10. Karta Rabatowa może być stosowana wyłącznie w placówkach Grupy AVIMED wyszczególnionych poniżej:

  SZPITAL AVIMED,
  KATOWICE
  ul. Gliwicka 159
  40-857 Katowice,
  tel.: 32 254 41 40 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00

  PLACÓWKI AVIMED PLUS
  AVIMED PLUS Katowice
  ul. Gliwicka 159
  40-857 Katowice,
  tel. 32 254 41 40 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00
  AVIMED PLUS Piekary Śląskie
  ul. Ks. J. Popiełuszki 50,
  41-940 Piekary Śląskie
  tel. 32 767 64 46 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00
  AVIMED PLUS Mikołów
  ul. Katowicka 22, 43-190 Mikołów
  tel. 32 226 47 12 czynne: pon-piątek 8:00 – 18:00
 11. Karta Rabatowa uprawnia do korzystania z rabatów na świadczenia odpłatne wykonywanych w placówkach własnych Grupy AVIMED PLUS w skład której wchodzą placówki wymienione powyżej na terenie Śląska.
 12. Karta Rabatowa uprawnia do następujących zniżek:
    – 10% na konsultacje lekarskie w powyższych placówkach AVIMED,
    – 5% na wykonane zabiegi operacyjne ortopedyczne w Szpitalu AVIMED ( rabat nie obejmuje kosztu zastosowanego implantu)
    – 10% na konsultacje lekarskie w poradni przyszpitalnej ortopedycznej Szpitala AVIMED,
    – 10% na konsultacje i badanie zaburzeń snu,
    – 10% na zabiegi rehabilitacyjne przy realizacji powyżej 10 zabiegów w AVIMED PLUS Piekarach Śląskich i Bytomiu.
 13. Grupa AVIMED określa ważność Kart Rabatowych Grupy AVIMED do dnia 31.12.2018 r.
 14. Grupa AVIMED może przedłużyć okres ważności Kart Rabatowych Grupy AVIMED o dowolny okres, informacja na temat okresu ważności Kart Rabatowych Grupy AVIMED będzie publikowana w placówkach Grupy AVIMED oraz na stronie internetowej www.avimed.pl.
 15. Grupa AVIMED zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w treści regulaminu w każdym zakresie i czasie.

Nasze oddziały

Szpital AVIMED
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.: (+48) 32 254 41 40
tel.: (+48) 519 147 003
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Gliwicka 159
40-857 Katowice
tel.:(+48) 32 254 41 40
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
ul. Ks.J.Popiełuszki 50
41-940 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 767 64 46
tel.: (+48) 506 041 319
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia UNI-MED
ul. M.Curie-Skłodowskiej 81
41-949 Piekary Śląskie
tel.: (+48) 32 288 32 20
tel.: (+48) 32 288 72 47
pon.-piątek 8:00-18:00

Przychodnia AVIMED Plus
Plac Stefana Żeromskiego 1
41-902 Bytom
tel.: (+48) 32 289 08 41
tel.: (+48) 32 389 88 63
pon.-piątek 8:00-18:00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
ul. Katowicka 22
43-190 Mikołów
tel.: (+48) 32 226 47 12
tel.: (+48) 32 226 45 64
tel.: (+48) 32 226 32 52
pon.-piątek 8:00-18:00

CENPiL
ul. Mechaników 9
41-100 Gliwice
tel.: (+48) 734 63 00
pon.-piątek 8:00-18:00

Nasze specjalizacje