Poradnie i diagnostyka

CENPIL GLIWICE Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Sp. z o.o.

Ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice

Rejestracja:

ICO tel.: (+48 32) 734 63 00

ICO tel.: (+48 32) 734 63 00

Godziny pracy przychodni: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH od 8:00 do18:00


gliwiceZAKRES USŁUG

Świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradni specjalistycznych: okulistycznej dla dzieci i dorosłych, neurologicznej, chirurgicznej dla Dzieci i Dorosłych, ginekologicznej, rehabilitacyjnej dla Dzieci i Dorosłych, otorynolaryngologicznej dla dzieci i dorosłych, leczenia Bólu, stomatologicznej,
 • badań diagnostycznych spirometrii, pracownia audiometryczna, EKG, RTG, USG (jama brzuszna, piersi, tarczycy),
 • badań laboratoryjnych w pełnym zakresie
 • sezonowe szczepienia przeciw grypie (odpłatnie)
 • całoroczne szczepienie WZW typ B

Medycyna pracy:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • badania wysokościowe
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kierowców
 • inne świadczenia wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy.