ZAKRES USŁUG

Świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradni specjalistycznych:
  • dermatologicznej
  • kardiologicznej
  • okulistycznej
  • laryngologicznej
  • urologicznej
  • ginekologicznej
  • neurologicznej
  • pulmonologicznej
  • chirurgii ogólnej
  • razowo-ortopedycznej
  • reumatologicznej
  • diabetologicznej
  • stomatologicznej
  • logopedycznej
  • bólu przewlekłego
 • badań diagnostycznych
  • spirometrii
  • audiometrii
  • EKG
  • RTG
  • USG (jama brzuszna, piersi, tarczycy)
 • badań laboratoryjnych w pełnym zakresie
 • fizykoterapii
 • sezonowe szczepienia przeciw grypie (odpłatnie)
 • całoroczne szczepienie WZW typ B

Chirurgię krótkoterminową w zakresie:

 • ortopedii
 • chirurgii
 • ginekologii
 • urologii

Zabiegi komercyjne (płatne)

 • nieoperacyjne leczenie hemoroidów (metodą Barrona)
 • nieoperacyjne usuwanie żylaków kończyn dolnych i tzw. Pajączków
 • chirurgia plastyczna

Medycyna pracy:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • badania wysokościowe
 • badania kierowców
 • badania psychotechniczne dla kierowców
 • badania – pozwolenie na broń
 • badania narażonych na promienowanie jonizujące
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • inne świadczenia wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy