Medycyna Pracy

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE MEDYCYNY PRACY

AVIMED KATOWICE, ul.Gliwicka 159

AVIMED BYTOM Pl. S. Żeromskiego1

UNI-MED PIEKARY ŚLĄSKIE, ul.M.C.Skłodowskiej 81

Centrum Profilaktyki i Lecznictwa GLIWICE, ul.Mechaników 9.

Więcej

OFERTA Badania i konsultacje profilaktyczne wykonywane w naszych Przychodniach Medycyny Pracy obejmują wszystkie świadczenia wynikające z Ustawy o Służbie Medycyny Pracy Zakres świadczeń w ramach Medycyny Pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne wykonywane na zlecenie lekarza Medycyny Pracy przegląd stanowisk pracy udział lekarza medycyny pracy w komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami- akcje profilaktyczne. Dodatkowo w ramach Medycyny Pracy oferujemy: badania wysokościowe badania lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych badania narażonych na promieniowanie jonizujące badania psychotechniczne badania na prawo jazdy (kat. A B C D E). badania na prawo jazdy amatorskie, zawodowe badania – pozwolenie na broń Dzięki szybkim terminom wizyt oraz synchronizacji badań i konsultacji specjalistycznych w jednym dniu – minimalizujemy absencję pracowników związaną z wykonywaniem badań profilaktycznych.

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

AVIMED BYTOM, Plac S. Żeromskiego 1

rejestracja tel.: 32/ 289 08 41

Więcej

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA- JUŻ OTWARTA AVIMED BYTOM, Plac S. Żeromskiego 1 rejestracja: tel.: 32/ 289 08 41 KOGO BADAMY Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Wykonujemy badania: 1. Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych): v kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy A, B, C, D, E (np. taksówkarzy, kierowców autobusów), v kierowców pojazdów uprzywilejowanych, v instruktorów nauki jazdy, v egzaminatorów nauki jazdy , v osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem, v kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. v kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) 2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza: v kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, v osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, v sprawców wypadków, w których byli zabici lub ranni, v kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego, v osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. 3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (możliwość dojazdu do siedziby klienta): v operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, v osób pracujących na wysokości, v osób pracujących na stanowiskach górniczych. JAK WYGLADA BADANIE Badania odbywają się na aparaturze najnowszej generacji firmy PSYCHOTRONICS oraz przy życiu testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Umożliwia to rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych osób badanych. Badanie przebiega sprawnie, aby każdy klient wyszedł z pozytywnym wrażeniem. WYKORZYSTUJEMY 1. APARATY BADAJĄCE SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNĄ: v aparat Piórkowskiego – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania. v miernik czasu reakcji v wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu. v stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości. v noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu. v pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej. 2. TESTY OSOBOWOŚCI: v testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych 3. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ: v testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi; v testy badające zdolności umysłowe; v testy badające wyobraźnię przestrzenną.

BADANIE NA BROŃ

AVIMED PLUS PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Ks. J. Popiełuszki 50.

rejestracja: tel.: 506 041 319, tel.: 32/ 767 64 46

Więcej

AVIMED PLUS PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Ks. J. Popiełuszki 50. rejestracja: tel.: 506 041 319, tel.: 32/ 767 64 46 ………………………………… Badanie przeprowadzamy dla: • kandydatów o licencję na broń • osób starających się o przedłużenie licencji na broń lub ubiegających się o zezwolenie na broń myśliwską, palną, sportową. Wykonujemy badania osób jako kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora.

BADANIA WYSOKOŚCIOWE

AVIMED BYTOM, Plac S. Żeromskiego 1

rejestracja: tel.: 32/ 289 08 41

Więcej

Rozporządzenie MZiOS z dnia 30.05.1996 rDz.U.Nr 69, poz. 332 rozdziela prace na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów. I PRACA NA WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3 METRÓW Badania profilaktyczne , zarówno wstępne jak i okresowe obejmują konsultacje neurologa, okulisty, laryngologa oraz badanie lekarskie ogólne przez lekarza medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy może orzec zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów na okres 1-3 lata, ale generalnie zależy to od ogólnej oceny stanu zdrowia pracownika. Po 50 roku życia badania przeprowadza się co roku. Przeciwwskazania do pracy na wysokości powyżej 3m to głównie wady wzroku wymagające stałego noszenia okularów ( można nosić soczewki kontaktowe), brak widzenia obuocznego, schorzenia neurologiczne ( m.in. padaczka), zaburzenia równowagi, zawroty głowy różnego pochodzenia. Problem stanowić może także cukrzyca, schorzenia narządu ruchu, znaczna otyłość i inne. II PRACA NA WYSOKOŚCI DO 3 METRÓW Zakres badań obejmuje jedynie badanie lekarza medycyny pracy, aczkolwiek w zależności od stanu zdrowia pracownik może zostać skierowany na konsultacje specjalistyczne wg wskazań. Nie ma ograniczenia czasowego dla osób po 50 roku życia Pracownik może nosić okulary, natomiast musi być zachowane widzenie obuoczne

KOMPLEKSOWE BADANIA KIEROWCÓW

AVIMED BYTOM, Plac S. Żeromskiego 1

rejestracja: tel.: 32/ 289 08 41

Więcej

BADANIA NA PRAWO JAZDY badania na prawo jazdy (kat. A,B,C,D,E ) badania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy badania dla kierowców i kandydatów na kierowców badania dla kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi badania dla operatorów wózków widłowych, jezdniowych badania dla motorniczych-kierujących tramwajami badania dla przedstawicieli handlowych prowadzących samochód w celach służbowych BADANIA PROFILAKTYCZNE KIEROWCÓW dla osób zatridnionych na stanowisku Kierowcy: badania wstępne, kontrolne, okresowe BADANIA PSYCHOTECHNICZNE KIEROWCÓW badania na prawo jazdy (kat. A, B, C, D, E) badania dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy badania dla kierowców i kandydatów na kierowców badania dla kierowców kierujących pojazdami uprzywilejowanymi badania dla operatorów wózków widłowych, jezdniowych badania dla motorniczych-kierujących tramwajami badania dla przedstawicieli handlowych prowadzących samochód w celach służbowych