Neurochirurgia kręgosłupa - wertebroplastyka

Neurochirurgia kręgosłupa - wertebroplastyka

Wertebroplastyka należy do nowoczesnych metod leczenia schorzeń kręgosłupa. U części chorych stanowi alternatywę dla klasycznych operacji kręgosłupa i w wielu przypadkach pozwala na poprawę komfortu życia chorego.

Wertebroplastyka

  • pobyt dwudniowy.
  • zabieg małoinwazyjny;
  • znieczulenie miejscowe.

Co to jest wertebroplastyka kręgosłupa?

Zabieg polega na obustronnym wbiciu specjalnej igły do trzonów miedzykręgowych i wstrzyknięciu do zmienionego chorobowo trzonu kręgu cementu kostnego (PMMA - metylometakrylat). Cały zabieg wykonuje się pod kontrolą rentgenowską. W efekcie powoduje to wypełnienie ubytków struktury kostnej, wzmocnienie trzonu kręgu i zmniejszenie bólu.

Wskazania do zastosowania wertebroplastyki kręgów

  • Złamania osteoporotyczne kręgów starsze niż dwa tygodnie, ze średnio lub mocno nasilonymi dolegliwościami bólowymi, nie poddające się leczeniu zachowawczemu;
  • Bolesne przerzuty nowotworowe kręgów bez lub z zastosowaniem adjuwantowej radioterapii;
  • Bolesne naczyniaki kręgów;
  • Osteonekroza kręgów;
  • Wzmocnienie trzonu kręgu przed stabilizacją przeznasadową.