Bezpłatna kolonoskopia

Bezpłatna kolonoskopia

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO.

Zapraszamy Państwa do wykonania bezpłatnych badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego. W programie mogą wziąć udział osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w Katowicach.

Kto kwalifikuje się do BEZPŁATNYCH badań?
•Wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.
•Osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
•Osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC (zespół dziedzicznej predyspozycji do nowotworów) lub FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowata -choroba genetyczna). W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Podstawą do zgłoszenia na badanie jest ANKIETA. Taką ankietę kwalifikującą do programu możesz pobrać w rejestracji Szpitala Avimed lub pobrać ją z naszej strony internetowej. Wypełnioną ankietę należy pozostawić w rejestracji Szpitala Avimed. Nasz personel medyczny będzie się kontaktował z każdym pacjentem w celu omówienia szczegółów badania. 

UWAGA! Istnieje możliwość złożenia ankiety już ocenionej przez lekarza POZ  w Państwa miejscu zamieszkania. Wypełniona ankieta przez lekarza wraz z jego podpisem musi zostać złożona w rejestracji Szpitala Avimed w Katowicach.

POBIERZ ANKIETĘ. ANKIETA