SZPITAL AVIMED

Chirurgia urazowo-ortopedyczna


Zespół cieśni kanału nadgarstka

Jest to zespół objawów wynikających z długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. W wyniku ucisku dochodzi do przewlekłego niedokrwienia i ucisku nerwu po stronie dłoniowej na poziomie nadgarstka. Choroba występuje najczęściej u kobiet w wieku 30-60 lat. Przyczyny ucisku mogą być różne: przebyty uraz nadgarstka, obrzęki w wyniku np. stanów zapalnych, przemijające uciski w okresie ciąży u kobiet, w wyniku powtarzalnych częstych ruchów, w wyniku narażenia na długotrwałe wibracje. Objawia się najczęściej parestezjami (drętwienia, czucie „igieł”) w palcach I-III a także IV, objawy nasilają się w czasie snu, wykonywania pracy, w przymusowym ustawieniu nadgarstka.

Czynnikami sprzyjającymi występowaniu schorzenia są cukrzyca i reumatoidalne zapalenie stawów. Rozpoznanie tego zespołu można oprzeć na badaniu klinicznym oraz badaniu elektromiografii (EMG) które bada szybkość przewodzenia impulsów nerwowych. W początkowej fazie leczenia można zastosować fizykoterapię, unieruchomienie, iniekcje sterydowe. Brak poprawy lub zaawansowany (długotrwały) proces chorobowy jest wskazaniem do leczenia operacyjnego.

W wypadku niepowikłanych zanikami mięśniowymi zabieg wykonujemy metoda małoinwazyjną, przy pomocy endoskopu i specjalnego instrumentarium. Z niewielkiego nacięcia (około 1 cm) wprowadza się kamerę do kanału nadgarstka i pod jej kontrola przecina się więzadło poprzeczne nadgarstka. W przypadkach bardziej skomplikowanych konieczne jest poszerzenie cięcia. W okresie okołooperacyjnym stosuje się unieruchomienie szyna gipsową lub ortezą nadgarstka do czasu usunięcia szwów (około 10-14 dni) po czym zaleca się odciążenie kończyny do 6 tygodni po zabiegu. Po operacji oczekujemy ustąpienia dolegliwości bólowych i parestezji kończyny.

Jak każde leczenie operacyjne możemy spotkać się z powikłaniami. Do najczęstszych należy krwiak w ranie pooperacyjnej, przejściowe nasilenie objawów w wyniku podrażnienia nerwu, nawrót dolegliwości wymagający zabiegu rewizyjnego.