SZPITAL AVIMED

Neurochirurgia


NASI SPECJALIŚCI

Lek. med. Jerzy Luszawski
Specjalizacja: neurochirurgia
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Katowice

Osiągnięcia zawodowe:
Od 2010r. zacząłem wykonywać operacje naprawcze splotu ramiennego stając się jedną z kilku osób w Polsce potrafiących przeprowadzić takie operacje.

W 2012r. wdrożyłem w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka unikatowy sposób leczenia spastyczności kończyn dolnych metodą selektywnej rizotomii korzeni grzbietowych.

Praktyka za granicą:
2012 Multidisciplinary Approach to Spasticity Course, Istanbul, Turkey
2011 Szkolenie w zakresie selektywnej rizotomii grzbietowej (SDR), Saint Louis, USA
2009-2010 Szkolenie w zakresie chirurgii splotu ramiennego, Aachen, Germany
2008 Inomed Training Course – Intraoperative Neuromonitoring, Freiburg, Germany

dr n. med. Damian Kocur
Specjalizacja:
neurochirurgia

Osiągnięcia zawodowe:
Specjalista neurochirurg pracujący jako starszy asystent w Klinice Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie. Jest konsultantem w dziedzinie neurochirurgii w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach oraz w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach. Posiada szeroki zakres wykonywanych zabiegów, dotyczących ośrodkowego układu nerwowego oraz kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego.
Podczas zabiegów śródczaszkowych wykorzystuje najnowsze technologie, takie jak stereotaksja, neuronawigacja, neuroendoskopia oraz monitoring śródoperacyjny. Przeprowadza m.in. zabiegi usuwania olbrzymich guzów kąta mostowo-móżdżkowego, głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona oraz implantacje zastawek komorowo-otrzewnowych programowalnych u pacjentów z wodogłowiem.

dr n. med. Wojciech Ślusarczyk
Specjalizacja:
neurochirurgia

Osiągnięcia zawodowe:
Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Już jako student zaangażowany był w badania naukowe prowadzone w Katedrze i Klinice Neurochirurgii oraz Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM. Po ukończeniu studiów staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK) w Katowicach.
Po zakończeniu stażu rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii CSK SUM w Katowicach, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku starszego asystenta, jednocześnie jest
nauczycielem akademickim w Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM w Katowicach.
Dr Wojciech Ślusarczyk jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, oraz posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu neurochirurgii i neurofizjologii.
W swojej pracy doktorskiej zajmował się badaniami na temat regeneracji i naprawy pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr Wojciech Ślusarczyk jest współautorem ponad 27 publikacji naukowych opublikowanych m.in. w renomowanych czasopismach zagranicznych, współautorem ponad 83 doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.