Poradnie i diagnostyka

UNI-MED PIEKARY ŚLĄSKIE

Ul. M. Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie

Rejestracja: ICO (+48 32) 288 32 20

Godziny pracy przychodni: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH od 8:00 do18:00

E-mail: nzozunimed@avimed.pl


unimedZAKRES USŁUG

Świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • poradni specjalistycznych:
  • pediatrycznej
  • kardiologicznej
  • okulistycznej
  • laryngologicznej
  • urologicznej
  • neurologicznej
 • badań diagnostycznych
  • spirometrii
  • EKG
  • RTG
  • USG (jama brzuszna, piersi, tarczycy)
 • badań laboratoryjnych w pełnym zakresie
 • sezonowe szczepienia przeciw grypie (odpłatnie)
 • całoroczne szczepienie WZW typ B

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizujemy także konsultacje dermatologie i neurologiczne.

Medycyna pracy:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • badania wysokościowe
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kierowców
 • inne świadczenia wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy