Poradnie i diagnostyka

DIAGNOSTYKA

 

Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne słuchu jest wykonane w odpowiednio wyciszonym pomieszczeniu przez lekarza laryngologa lub wykwalifikowaną pielęgniarkę. W czasie badania pacjent używa słuchawek w celu eliminacji szumów z zewnątrz. Urządzenie posiada funkcję regulacji głośności tonów wraz możliwością zmian częstotliwości słyszanych dźwięków. Do ucha badanego wysyłany jest specjalny ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości, a pacjent po usłyszeniu dźwięku informuje badającego u za pomocą naciśnięcia przycisku. Badanie dla obydwu uszu powtarza się kilkakrotnie tak, aby oznaczenie progu słyszalności dla każdej częstotliwości było obiektywne.

Wynik badania to przedstawione na wykresie zakresy słyszalności poszczególnych dźwięków przez badanego. Na ich podstawie możemy określić jakie schorzenie ma pacjent oraz obiektywnie zobrazować ubytki słuchu. Badanie trwa od paru minut do około godziny w zależności od potrzeby. Badanie audiometryczne słuchu jest całkowicie bezpieczne i nie niesie ze sobą

Audiometria umożliwia diagnozowanie słuchu oraz określenie możliwych wad. Daje możliwość wprowadzenia adekwatnego leczenia, co umożliwia zminimalizowanie ryzyka progresji wady słuchu w przyszłości.

Wskazania do badania audiometrycznego:

• zawroty głowy, • zaburzenia równowagi. • szumy i piski w uszach, • podejrzenie niedosłuchu, • subiektywne wrażenie gorszego słyszenia • stan po urazach akustycznych

Przygotowanie do badania:

Do badania audiometrycznego nie trzeba się wcześniej przygotowywać.

Dostępność:

Audiometria – KATOWICE/ MIKOŁÓW/ PIEKARY ŚLĄSKIE /BYTOM