GRUPA AVIMED

Projekty realizowane dzięki wsparciu funduszy UE

„Rozszerzenie działalności AVIMED poprzez zakup wyposażenia do nowego szpitala w Katowicach.”

Projekt polega na wyposażeniu w sprzęt medyczny sali operacyjnej oraz sal chorych w nowym szpitalu AVIMED Sp z o.o. w Katowicach. Celem głównym projektu jest rozszerzenie działalności NZOZ AVIMED poprzez uruchomienie nowego szpitala w Katowicach.
Dzięki realizacji projektu wnioskodawca rozszerzył swoją działalność oraz rozpoczął świadczenie nowych usług z zakresu lecznictwa szpitalnego. Są to wysokospecjalistyczne usługi medyczne, które stosowane są w przypadku chorób i schorzeń, które nie mogą być leczone w warunkach przychodni. Dzięki pobytowi pacjenta w szpitalu przez 24 godziny na dobę w trakcie leczenia zapewniony jest pełny i ciągły nadzór lekarski, który umożliwia szybką reakcję w momencie pogorszenia stanu zdrowia.

Działalność szpitala obejmuje między innymi leczenie operacyjne schorzeń z zakresu układu ruchu, chirurgicznych, urologicznych i laryngologicznych. Wartość projektu: 1 704 013,80 zł Dofinansowanie: 749 309,64 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 13 realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


„Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie Centrum Medycznego AVIMED PLUS”

polega utworzeniu nowej przychodni w Piekarach Śląskich. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca uruchomił nową przychodnię i rozpoczął świadczenie usług. W ramach projektu zakupiono najnowocześniejsze wyposażenie medyczne, dzięki czemu pacjenci na miejscu będą mieli wykonywane większość niezbędnych badań.
Wartość projektu: 1 110 768,30 zł
Dofinansowanie: 514 645,40 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”