GRUPA AVIMED

Historia Szpitala AVIMED

Szpital jest zlokalizowany w wolnostojącym budynku w centrum Katowic przy ul. Gliwickiej 159 w otoczeniu zabytkowego parku. Budynek szpitala wybudowany w 1886 r. nazywany również Dworem w Załężu, pałacem w Załężu ma charakter zabytkowy i jest neoklasycystycznym dworkiem. W okresie do 1945 r. mieściła się tu regionalna dyrekcja Spółki Akcyjnej Spadkobierców

Jerzego von Gieschego. Od 1887 r. mieszkał tu Generalny Dyrektor Giesches Erben – Fryderyk Bernhardi, który w 1986 r. kierował akcją ratowniczą w KWK Kleofas. Po II wojnie światowej budynek został zaadaptowany na przychodnię.

Miał tu swoją siedzibę Górniczy Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego i niestety ulegał stałej dewastacji do roku 2007, gdy zakupiła go spółka Avimed i przebudowała pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Adaptując budynek do potrzeb szpitala zachowano jego pierwotną formę z niewielkimi zmianami – między innymi zmienił się kształt tarasu od strony południowej. W pełni odrestaurowano zabytkowe wnętrze holu, gdzie znajduje się obecnie wejście do rejestracji Szpitala i Poradni Avimed.